قیمت گذاری سیم کارت شما

ما با استفاده از کمک همکاران متخصص خود در شهرهای مختلف سیمکارت های شما را ارزش گذاری نموده و در صورت تمایل شما، آن را برای فروش یا مزایده در سایت رند با ما قرار میدهیم.